Dėl įpareigojimo aukštojo mokslo institucijai atšaukti suteiktą aukštojo mokslo kvalifikaciją

2020-12-03 nutarimas Nr. KT199-N16/2020 bylos Nr. 9/2019

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO 11 DALIES 2 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 

Paskelbta: TAR, 2020-12-03, Nr. 26075

Dokumento tekstas: