Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Konstitucinio Teismo 2006 m. balandžio 4 d. nutarimo nuostatos, susijusios su Seimo laikinųjų tyrimo komisijų sudarymu, išaiškinimo

2006-11-21 sprendimas bylos Nr. 24/05-04/06

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2006 M. BALANDŽIO 4 D. NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 73 STRAIPSNIO 3 DALIES (1998 M. GRUODŽIO 22 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI" MOTYVUOJAMOSIOS DALIES II SKYRIAUS 6.3 PUNKTO NUOSTATOS IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2006, Nr. 127-4849

Dokumento tekstas: