Dėl privalomos atestuotų architektų narystės profesinės savivaldos asociacijoje

2020-09-11 nutarimas Nr. KT166-A-N14/2020 bylos Nr. 4-A/2020

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 1, 4 DALIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2020-09-11, Nr. 19129

Dokumento tekstas: