Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMUS NR. 1A-101/2020,
NR. 1A-105/2020, NR. 1A-121/2020, NR. 1A-122/2020, NR. 1A-123/2020,
NR. 1A-131/2020, NR. 1A-132/2020, NR. 1A-135/2020, NR. 1A-136/2020,
NR. 1A-140/2020, NR. 1A-141/2020

2020 m. liepos 30 d. Nr. KT138-A-S127/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-101/2020, Nr. 1A-105/2020, Nr. 1A-121/2020, Nr. 1A-122/2020, Nr. 1A-123/2020, Nr. 1A-131/2020, Nr. 1A-132/2020, Nr. 1A-135/2020, Nr. 1A-136/2020, Nr. 1A-140/2020, Nr. 1A-141/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjo prašymas Nr. 1A-101/2020 pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 69 straipsnį (2011 m. birželio 21 d. redakcija), 323 straipsnį.

Iš minėto prašymo ir jo priedų matyti, kad ieškovė uždaroji akcinė bendrovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, prašydama priteisti jai iš pareiškėjo skolą. Šio civilinio proceso metu Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 4 d. neskundžiama nutartimi, vadovaudamasis, be kita ko, CPK 69 straipsniu, netenkino pareiškėjo pareiškimo dėl teisėjos nušalinimo. Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 29 d. sprendimu visiškai patenkino ieškovės ieškinį ir priteisė iš pareiškėjo skolą. Kauno apygardos teismas 2019 m. spalio 17 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 29 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. sausio 27 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atsisakė priimti.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2020 m. gegužės 27 d., Konstituciniame Teisme gautas 2020 m. gegužės 29 d.

2. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjo prašymas Nr. 1A-105/2020 pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai CPK 69 straipsnį (2011 m. birželio 21 d. redakcija), 178 straipsnį.

Iš minėto prašymo ir jo priedų matyti, kad ieškovė uždaroji akcinė bendrovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, prašydama priteisti jai iš pareiškėjo skolą. Šio civilinio proceso metu Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 23 d. neskundžiama nutartimi, vadovaudamasis, be kita ko, CPK 69 straipsniu, atmetė pareiškėjo pareiškimą dėl teisėjų nušalinimo. Kauno apylinkės teismas 2018 m. gegužės 23 d. sprendimu patenkino ieškovės ieškinį ir priteisė iš pareiškėjo skolą. Kauno apygardos teismas 2019 m. spalio 24 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2018 m. gegužės 23 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. sausio 30 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atsisakė priimti.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2020 m. birželio 1 d., Konstituciniame Teisme gautas 2020 m. birželio 4 d.

3. Konstituciniame Teisme taip pat gauti šie pareiškėjo prašymai pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai CPK 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies 1 punktą, 138 straipsnį:

3.1. Prašymas Nr. 1A-121/2020, iš kurio (kartu su jo priedais) matyti, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 19 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį dėl teisės pažeidimo pripažinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo, kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. lapkričio 14 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 19 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. vasario 24 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atsisakė priimti.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2020 m. birželio 29 d., Konstituciniame Teisme gautas 2020 m. liepos 1 d. Pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą šio prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

3.2. Prašymas Nr. 1A-122/2020, iš kurio (kartu su jo priedais) matyti, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 13 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, žalos atlyginimo, kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. lapkričio 14 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. vasario 27 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atsisakė priimti.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2020 m. birželio 29 d., Konstituciniame Teisme gautas 2020 m. liepos 1 d.

3.3. Prašymas Nr. 1A-123/2020, iš kurio (kartu su jo priedais) matyti, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 5 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. lapkričio 14 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 5 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. vasario 24 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atsisakė priimti.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2020 m. birželio 29 d., Konstituciniame Teisme gautas 2020 m. liepos 1 d. Pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą šio prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

3.4. Prašymas Nr. 1A-131/2020, iš kurio (kartu su jo priedais) matyti, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 5 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį dėl žalos atlyginimo, kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. lapkričio 28 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. kovo 9 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atsisakė priimti.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2020 m. liepos 7 d., Konstituciniame Teisme gautas 2020 m. liepos 10 d.

3.5. Prašymas Nr. 1A-132/2020, iš kurio (kartu su jo priedais) matyti, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 2 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį dėl žalos atlyginimo, kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. lapkričio 28 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 2 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. kovo 9 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atsisakė priimti.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2020 m. liepos 7 d., Konstituciniame Teisme gautas 2020 m. liepos 10 d.

3.6. Prašymas Nr. 1A-135/2020, iš kurio (kartu su jo priedais) matyti, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 28 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį dėl žalos atlyginimo, kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. lapkričio 28 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 28 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. kovo 10 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atsisakė priimti.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2020 m. liepos 10 d., Konstituciniame Teisme gautas 2020 m. liepos 13 d.

3.7. Prašymas Nr. 1A-136/2020, iš kurio (kartu su jo priedais) matyti, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 8 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį dėl žalos atlyginimo, kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 8 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. kovo 23 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atsisakė priimti.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. liepos 13 d.

3.8. Prašymas Nr. 1A-140/2020, iš kurio (kartu su jo priedais) matyti, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 8 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį dėl žalos atlyginimo, kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 8 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. kovo 25 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atsisakė priimti.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. liepos 23 d.

3.9. Prašymas Nr. 1A-141/2020, iš kurio (kartu su jo priedais) matyti, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį dėl žalos atlyginimo, kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. vasario 6 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 16 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. gegužės 25 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atsisakė priimti.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. liepos 23 d.

4. Įvertinęs pareiškėjo ieškinių turinį, Kauno apygardos teismas minėtose 2019 m. birželio 5 d., 2019 m. birželio 13 d., 2019 m. birželio 19 d., 2019 m. birželio 28 d., 2019 m. liepos 2 d., 2019 m. liepos 5 d., 2019 m. liepos 8 d., 2019 m. rugpjūčio 16 d. nutartyse, kuriomis atsisakė priimti šiuos ieškinius, kaip nenagrinėtinus teisme civilinio proceso tvarka, konstatavo, kad pareiškėjas piktnaudžiauja jam suteiktomis subjektinėmis teisėmis, todėl šiais atvejais ieškinio trūkumų šalinimo instituto taikymas yra netikslingas, o tokie ieškiniai nepriimtini nagrinėti teisme.

5. Konstitucinio Teismo 2020 m. liepos 30 d. sprendimu šie prašymai sujungti.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

6. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

7. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar CPK 69 straipsnis (2011 m. birželio 21 d. redakcija), 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies 1 punktas, 138, 178, 323 straipsniai neprieštarauja Konstitucijai.

7.1. Pažymėtina, jog nors pareiškėjas prašo pripažinti, kad CPK 69 straipsnis (2011 m. birželio 21 d. redakcija), 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies 1 punktas, 138, 178, 323 straipsniai prieštarauja Konstitucijai, kaip matyti iš jo prašymų, iš esmės jis nesutinka su dėl jo priimtuose teismų sprendimuose pateiktu vertinimu, kad jo pareiškimuose dėl teisėjų nušalinimo nurodytos aplinkybės nesudaro teisinio pagrindo teisėjams nušalinti, vadovaujantis, be kita ko, CPK 69 straipsniu „Pareikšto nušalinimo išsprendimo tvarka“; kad jo nesutikimas su ieškinio reikalavimu nelaikytinas pagrįstu, vadovaujantis CPK 178 straipsniu „Įrodinėjimo pareiga“; kad, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, pareiškėjo pateikti rašytiniai paaiškinimai laikytini apeliacinio skundo papildymu ir nepriimtini, vadovaujantis CPK 323 straipsniu „Apribojimai keisti apeliacinio skundo dalyką ar pagrindą“; kad pareiškėjo ieškiniai nenagrinėtini teisme civilinio proceso tvarka, vadovaujantis CPK 137 straipsnio „Ieškinio priėmimas“ 2 dalies 1 punktu; kad pareiškėjas piktnaudžiauja jam suteiktomis subjektinėmis teisėmis, todėl netikslinga jam taikyti ieškinio trūkumų šalinimo instituto, įtvirtinto CPK 138 straipsnyje ,,Ieškinio trūkumų šalinimas“. Pareiškėjas nurodo, kad minėtų CPK nuostatų aiškinimas ir taikymas pažeidė Konstituciją.

Taigi pareiškėjas ne ginčija CPK 69 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija), 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies 1 punkto, 138, 178, 323 straipsnių atitiktį Konstitucijai, bet kelia šių nuostatų aiškinimo ir taikymo teismuose klausimą.

7.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą; prašymai išspręsti teisės taikymo klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT82-A-S77/2020, 2020 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. KT108-A-S100/2020).

7.3. Vadinasi, pareiškėjo prašymai yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

8. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo prašymai traktuotini kaip piktnaudžiavimas asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą, kadangi šie prašymai grindžiami ne teisiniais, bet akivaizdžiai nepagarbaus ir įžeidžiamo pobūdžio teiginiais, preziumuojančiais, kad valstybė ir jos institucijos, tarp jų ir teismai, gali vykdyti organizuotą nusikalstamą veiklą, išvengdami bet kokios atsakomybės.

9. Konstitucinis Teismas 2020 m. liepos 23 d. sprendime Nr. KT132-A-S123/2020 yra konstatavęs, kad prašymas, kuriuo piktnaudžiaujama asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą, yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

10. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

11. Kartu paminėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

12. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymus.

13. Kaip yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, atsisakius priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą kaip nežinybingą, jo pateiktas prašymas atnaujinti praleistą Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą nesvarstytinas (2020 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. KT34-A-S31/2020, 2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. KT94-A-S89/2020). Todėl, esant pagrindui atsisakyti nagrinėti pareiškėjo prašymus ištirti CPK 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies 1 punkto, 138 straipsnio atitiktį Konstitucijai, pareiškėjo prašymai atnaujinti praleistą prašymų Nr. 1A-121/2020 ir Nr. 1A-123/2020 pateikimo Konstituciniam Teismui terminą nesvarstytini.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-101/2020, Nr. 1A-105/2020, Nr. 1A-121/2020, Nr. 1A-122/2020, Nr. 1A-123/2020, Nr. 1A-131/2020, Nr. 1A-132/2020, Nr. 1A-135/2020, Nr. 1A-136/2020, Nr. 1A-140/2020, Nr. 1A-141/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas