LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

2006-10-10 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - KLAIPĖDOS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO (NR. 1B-40/2006) IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PUNKTAS (PAREIŠKĖJO PRAŠYME NURODYTA 2004 M. LAPKRIČIO 26 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. KOVO 22 D. NUTARIMU NR. 309 "DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ NUOSTATŲ 13.1 PUNKTAS (PAREIŠKĖJO PRAŠYME NURODYTA 2004 M. RUGPJŪČIO 30 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 29 STRAIPSNIO 1 DALIAI, 48 STRAIPSNIO 1 DALIAI, 52 STRAIPSNIUI, KONSTITUCINIAM TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPUI, GRĄŽINIMO PAREIŠKĖJUI

Paskelbta: Žin., 2006, Nr. 110-4174

Dokumento tekstas: