Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl žalos, padarytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais, atlyginimo

2006-08-19 nutarimas bylos Nr. 23/04

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽALOS, PADARYTOS NETEISĖTAIS KVOTOS, TARDYMO, PROKURATŪROS IR TEISMO VEIKSMAIS, ATLYGINIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO (2001 M. KOVO 13 D. REDAKCIJA) 3 DALIES IR 7 STRAIPSNIO (2001 M. KOVO 13 D. REDAKCIJA) 7 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2006, Nr. 90-3529, atitaisymas - 2006.12.16, Nr.: 137

Dokumento tekstas: