Dėl Seimo laikinajai tyrimo komisijai pavedamo tyrimo ribų

2020-06-12 nutarimas Nr. KT105-N8/2020 bylos Nr. 17/2018

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2018 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. XIII-1495 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS DĖL GALIMOS NETEISĖTOS ĮTAKOS IR (AR) POVEIKIO LIETUVOS POLITIKAMS, VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR POLITINIAMS PROCESAMS LIETUVOJE PARLAMENTINIO TYRIMO ATLIKIMO SUDARYMO“ IR 2020 M. GEGUŽĖS 14 D. NUTARIMO NR. XIII-2937 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS ATLIKTO PARLAMENTINIO TYRIMO DĖL GALIMOS NETEISĖTOS ĮTAKOS IR (AR) POVEIKIO LIETUVOS POLITIKAMS, VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR POLITINIAMS PROCESAMS LIETUVOJE IŠVADOS“ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2020-06-12, Nr. 12928

Dokumento tekstas: