Dėl teisės įsigyti ir turėti ginklus, jų šaudmenis apribojimo

2020-06-05 nutarimas Nr. KT103-N7/2020 bylos Nr. 1/2019-6/2019

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO 18 STRAIPSNIO 2 DALIES 1–4 PUNKTŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Dokumento tekstas: