Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Konstitucinio Teismo statuso

2006-06-06 nutarimas bylos Nr. 12/06

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAVADINIMO "KONSTITUCINIS TEISMAS - TEISMINĖ INSTITUCIJA" IR ŠIO STRAIPSNIO 3 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2006, Nr. 65-2400

Dokumento tekstas: