Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl kvotinio baltojo cukraus eksporto

2006-05-31 nutarimas bylos Nr. 42/03

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. RUGSĖJO 26 D. NUTARIMO NR. 1170 "DĖL CUKRAUS RINKOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ" 2.3, 2.4 PUNKTŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 12 D. NUTARIMO NR. 879 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. KOVO 12 D. NUTARIMO NR. 284 "DĖL BALTOJO CUKRAUS GAMYBOS KVOTOS NUSTATYMO" PAKEITIMO" 2 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS CUKRAUS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 1 DALIAI (2000 M. GEGUŽĖS 18 D. REDAKCIJA), 2 DALIAI (1999 M. LIEPOS 8 D. REDAKCIJA)

Paskelbta: Žin., 2006, Nr. 62-2283

Dokumento tekstas: