LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisenos nutraukimo

2006-05-31 sprendimas bylos Nr. 09/05

DĖL TEISENOS BYLOJE PAGAL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. RUGSĖJO 12 D. NUTARIMAS NR. 1167 "DĖL LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS PAGAL KITŲ VALSTYBIŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDIJŲ PROGRAMAS IR UŽSIIMTI KITA SU STUDIJOMIS SUSIJUSIA VEIKLA IŠDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGAI BALTIJOS HUMANITARINIAM CENTRUI" NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO 3 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2006, Nr. 62-2284

Dokumento tekstas: