Dėl atliekų deginimo jėgainių

2020-02-18 nutarimas Nr. KT31-N3/2020 bylos Nr. 19/2018

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. VASARIO 2 D. NUTARIMU NR. 113 PATVIRTINTO VALSTYBINĖS REIKŠMĖS ATLIEKŲ TVARKYMO OBJEKTŲ STEIGIMO IR PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO (2014 M. VASARIO 19 D. REDAKCIJA) NUOSTATŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 

Paskelbta: TAR, 2020-02-18, Nr. 3538

Dokumento tekstas: