Dėl Vyriausybės atstovų atleidimo

2006-04-14 nutarimas bylos Nr. 28/03-28/04

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 4 DALIES (2002 M. GRUODŽIO 10 D., 2004 M. BIRŽELIO 8 D. REDAKCIJOS), 5 STRAIPSNIO 4 DALIES (2002 M. GRUODŽIO 10 D. REDAKCIJA), 7 STRAIPSNIO (2002 M. GRUODŽIO 10 D. REDAKCIJA), 8 STRAIPSNIO (2002 M. GRUODŽIO 10 D. REDAKCIJA), 9 STRAIPSNIO (2002 M. GRUODŽIO 10 D. REDAKCIJA), 11 STRAIPSNIO (2002 M. GRUODŽIO 10 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO (2002 M. GRUODŽIO 10 D. REDAKCIJA) 2 STRAIPSNIO 2 DALIES, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 44 STRAIPSNIO 1 DALIES (2002 M. GRUODŽIO 10 D. REDAKCIJA), 62 STRAIPSNIO 12 DALIES (2000 M. LAPKRIČIO 21 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 3 D. NUTARIMO NR. 1525 "DĖL VYRIAUSYBĖS ATSTOVO MARIJAMPOLĖS APSKRIČIAI ATLEIDIMO", LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 3 D. NUTARIMO NR. 1526 "DĖL VYRIAUSYBĖS ATSTOVO PANEVĖŽIO APSKRIČIAI ATLEIDIMO", LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 3 D. NUTARIMO NR. 1527 "DĖL VYRIAUSYBĖS ATSTOVO ŠIAULIŲ APSKRIČIAI ATLEIDIMO", LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 3 D. NUTARIMO NR. 1528 "DĖL VYRIAUSYBĖS ATSTOVO TELŠIŲ APSKRIČIAI ATLEIDIMO" 1 PUNKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 3 D. NUTARIMO NR. 1529 "DĖL VYRIAUSYBĖS ATSTOVO VILNIAUS APSKRIČIAI ATLEIDIMO", LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 10 D. NUTARIMO NR. 1578 "DĖL VYRIAUSYBĖS ATSTOVO ŠIAULIŲ APSKRIČIAI" 1 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2006, Nr. 44-1608

Dokumento tekstas: