Dėl privačių interesų deklaracijos pateikimo tvarkos

2019-12-19 nutarimas Nr. KT88-N16/2019 bylos Nr. 15/2018

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2019-12-19, Nr. 20629

Dokumento tekstas: