Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-55/2019

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. KT85-A-S70/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-55/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 232 straipsnį ,,Nepagarba teismui“, be to, pripažinti neteisėtais ir panaikinti prašymo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodytus teismų sprendimus.

Pareiškėjas taip pat prašo nagrinėti prašymą žodinio proceso tvarka.

2. Šiaulių apylinkės teismas 2019 m. vasario 1 d. nuosprendžiu pareiškėją pripažino kaltu padarius nusikalstamą veiką, nurodytą BK 232 straipsnyje, ir jam paskyrė baudą. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. balandžio 16 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė. Pareiškėjas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pateikė du kasacinius skundus, kuriuos atitinkamai 2019 m. liepos 23 d. ir 2019 m. rugsėjo 11 d. galutinėmis ir neskundžiamomis nutartimis Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 13 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. vasario 1 d. nuosprendis, su kuriuo pareiškėjas sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą, buvo priimtas ginčijamo BK 232 straipsnio pagrindu.

5.1. Įvertinus pareiškėjo prašymo turinį, pažymėtina, kad nors pareiškėjas prašo pripažinti BK 232 straipsnį prieštaraujančiu Konstitucijai, tačiau savo poziciją iš esmės grindžia ne ginčijamos nuostatos atitikties Konstitucijai teisiniu vertinimu, bet vien abejonėmis dėl šiame straipsnyje numatytos veikos kriminalizavimo tikslingumo ir tokio teisinio reguliavimo veiksmingumo, kaip antai: ,,tai perteklinių galių straipsnis, nes teismai įgauna išimtinę teisę, kas pažeidžia procesinį lygiateisiškumą“, ,,tai reikštų, kad gydytojams, mokytojams ir t. t. bei jų įstaigoms nepagarbą rodyti galima, o teismams – ne, tai profesinė diskriminacija“, ,,viskas kas pasakyta/parašyta teismo proceso metu nėra teismo teisėjo įžeidimas“.

5.2. Šiame kontekste pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas 2017 m. kovo 15 d. nutarime konstatavo, jog vien tokios abejonės nėra pagrindas kvestionuoti teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijai.

5.3. Taigi tiek iš prašyme nurodytų atskirų teiginių, tiek iš prašymo visumos matyti, kad prašymas ištirti BK 232 straipsnio konstitucingumą yra grindžiamas ne teisiniais, o kitais motyvais.

5.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 5 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas grindžiamas ne teisiniais motyvais.

6. Pareiškėjas taip pat prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti prašymo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodytus teismų sprendimus.

6.1. Pažymėtina, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, taip pat neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT27-A-S16/2019, 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT42-A-S30/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT66-A-S52/2019).

6.2. Vadinasi, pareiškėjo prašymas pripažinti neteisėtais ir panaikinti teismų sprendimus yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

8. Pažymėtina, kad, atsisakius nagrinėti pareiškėjo prašymą pripažinti BK 232 straipsnį prieštaraujančiu Konstitucijai, taip pat prašymą pripažinti neteisėtais ir panaikinti teismų sprendimus, nėra pagrindo svarstyti ir pareiškėjo prašymo nagrinėti jo prašymą žodinio proceso tvarka.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2, 5 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-55/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Dainius Žalimas