LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo priėmimo

2006-03-28 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO 85 STRAIPSNIO 3 DALIS (2000 M. RUGSĖJO 19 D. REDAKCIJA), 139 STRAIPSNIO 2, 3 DALYS (2000 M. RUGSĖJO 19 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 306 STRAIPSNIS (2004 M. LIEPOS 8 D. REDAKCIJA), 308 STRAIPSNIO 2 DALIS (2002 M. KOVO 14 D. REDAKCIJA), 324 STRAIPSNIO 12, 13 DALYS (2002 M. KOVO 14 D. REDAKCIJA), 377 STRAIPSNIO 9 DALIS (2002 M. KOVO 14 D. REDAKCIJA), 448 STRAIPSNIO 7 DALIS (2002 M. KOVO 14 D. REDAKCIJA), 454 STRAIPSNIO 5 DALIS (2002 M. KOVO 14 D. REDAKCIJA), 460 STRAIPSNIO 4, 5 DALYS (2002 M. KOVO 14 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 268 STRAIPSNIO 3 DALIS (2002 M. VASARIO 28 D. REDAKCIJA), 285 STRAIPSNIO 2, 5 DALYS (2002 M. VASARIO 28 D. REDAKCIJA), 286 STRAIPSNIO 1 DALIS (2002 M. VASARIO 28 D. REDAKCIJA), 303 STRAIPSNIO 2 DALIS (2002 M. VASARIO 28 D. REDAKCIJA), 325 STRAIPSNIO 2, 3 DALYS (2002 M. VASARIO 28 D. REDAKCIJA), 358 STRAIPSNIO 3 DALIS (2002 M. VASARIO 28 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO 119 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PUNKTAS (2002 M. SAUSIO 24 D. REDAKCIJA), 119 STRAIPSNIO 5 DALIS (2002 M. SAUSIO 24 D. REDAKCIJA), 120 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS (2002 M. SAUSIO 24 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2003 M. VASARIO 19 D. DEKRETAS NR. 2067 "DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ĮGALIOJIMŲ PRATĘSIMO", LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2003 M. BIRŽELIO 18 D. DEKRETAS NR. 128 "DĖL APYGARDŲ TEISMŲ SKYRIŲ PIRMININKŲ SKYRIMO" NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2006, Nr. 36-1293

Dokumento tekstas: