LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-69/2019

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. KT74-A-S60/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-69/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 3.60 straipsnio, kuriame nustatytos santuokos nutraukimo sąlygos, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Kauno apylinkės teismo 2001 m. lapkričio 21 d. sprendimu patenkintas pareiškėjo prašymas nutraukti santuoką. Šis sprendimas nebuvo apskųstas apeliacinės instancijos teismui ir įsiteisėjo.

3. Iš pareiškėjo prašymo ir priedų matyti, kad jis savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja ne su santuokos nutraukimu, o su byloje dėl santuokos nutraukimo sumokėto žyminio mokesčio negrąžinimu.

Pareiškėjui kreipusis į teismus dėl žyminio mokesčio grąžinimo, Kauno apygardos teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo atskirojo skundo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartį, kuria pareiškėjo prašymas grąžinti žyminį mokestį netenkintas, 2015 m. balandžio 13 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartį paliko nepakeistą, inter alia pažymėjęs, kad pareiškėjas praleido Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 4 dalyje nustatytą naikinamąjį kreipimosi dėl žyminio mokesčio grąžinimo terminą (2 metai).

4. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 26 d.

Konstitucinis Teismas

 

konstatuoja:

5. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja ne bet kokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, o tik tokie jose nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves (2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT64-A-S50/2019).

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti CK 3.60 straipsnio atitiktį Konstitucijai.

Pažymėtina, kad CK 3.60 straipsnyje „Santuokos nutraukimo sąlygos“ yra reglamentuojami santuokos nutraukimo pagrindai, kai santrauka nutraukiama dėl sutuoktinio kaltės. Šiame straipsnyje nereglamentuojami žyminio mokesčio grąžinimo klausimai.

7. Konstatuotina, kad CK 3.60 straipsnio pagrindu nebuvo priimti teismų sprendimai dėl žyminio mokesčio grąžinimo, sumokėto byloje dėl santuokos nutraukimo, kuriais galėjo būti pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės.

Vadinasi, pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.60 straipsnis neprieštarauja Konstitucijai.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

9. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Konstituciniame Teisme.

10. Šio pareiškėjo prašymo kontekste paminėtina ir tai, kad Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, kurių atžvilgiu priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KT39-A-S28/2019, 2019 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. KT58-A-S44/2019).

Kaip minėta, Kauno apygardos teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo atskirojo skundo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartį, kuria pareiškėjo prašymas grąžinti žyminį mokestį netenkintas, 2015 m. balandžio 13 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartį paliko nepakeistą. Vadinasi, net jei pareiškėjas prašytų ištirti atitiktį Konstitucijai tų aktų, kurių pagrindu buvo priimti teismų sprendimai dėl žyminio mokesčio grąžinimo, toks prašymas būtų nežinybingas Konstituciniam Teismui.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-69/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas