Dėl Seimo nutarimo, kuriuo sudaryta Seimo specialioji tyrimo komisija, pakeitimo ir tokios komisijos sudarymo tvarkos

2019-12-18 nutarimas Nr. KT76-N15/2019 bylos Nr. 13/2018

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 71 STRAIPSNIO 7 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. NUTARIMO NR. XIII-1227 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2018 M. KOVO 20 D. NUTARIMO NR. XIII-1036 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS TEIKIMO PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUI ARTŪRUI SKARDŽIUI PAGRĮSTUMUI IŠTIRTI IR IŠVADAI DĖL PAGRINDO PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ PARENGTI SUDARYMO“ PAKEITIMO“ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR SEIMO STATUTUI

Paskelbta: TAR, 2019-12-18, Nr. 20438

Dokumento tekstas: