LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Konstitucinio Teismo 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. KT55-S41/2019 ištaisymo

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2019 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO „DĖL PAREIŠKĖJO VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PUNKTO ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI GRĄŽINIMO“ IŠTAISYMO

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. KT56-S42/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė klausimą dėl Konstitucinio Teismo 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo „Dėl pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymo ištirti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai grąžinimo“ ištaisymo.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstitucinis Teismas 2019 m. lapkričio 27 d. priėmė sprendimą „Dėl pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymo ištirti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai grąžinimo“.

2. Nurodytame Konstitucinio Teismo sprendime yra akivaizdžių redakcinių klaidų:

5 punkte vietoj žodžio „nesuformuotuose“ turi būti įrašytas žodis „suformuotuose“;

5.2 papunkčio pirmoje pastraipoje vietoj žodžio „nesuformuotuose“ turi būti įrašytas žodis „suformuotuose“.

3. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 58 straipsnyje (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) nustatyta:

Konstitucinis Teismas, paskelbęs nutarimą, išvadą ar sprendimą, gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ištaisyti juose esančius netikslumus ir akivaizdžias redakcines klaidas, jeigu tai nekeičia nutarimo, išvados ar sprendimo esmės. Dėl to Konstitucinis Teismas priima sprendimą. Šis sprendimas išsiunčiamas ir skelbiamas šio įstatymo nustatyta tvarka.“

4. Atsižvelgiant į tai, kad ištaisius nurodytas akivaizdžias redakcines klaidas Konstitucinio Teismo sprendimo esmė nesikeistų, jos ištaisytinos.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22, 58, 84 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Ištaisyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. lapkričio 27 d. sprendime „Dėl pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymo ištirti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai grąžinimo“ esančias akivaizdžias redakcines klaidas:

5 punkte vietoj žodžio „nesuformuotuose“ įrašyti žodį „suformuotuose“ ir šį punktą išdėstyti taip: „Pareiškėjas, ginčydamas Statybos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyto teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijai, teigia, kad dėl minėto teisinio reguliavimo jam kyla abejonė, ar juo nėra neproporcingai ir konstituciškai nepagrįstai apribojama asmenų, kurių statiniai stovi valstybinėje žemėje suformuotuose žemės sklypuose, nuosavybės teisė, taip pat ar nėra pažeidžiamas konstitucinis asmenų lygybės įstatymui principas.“;

5.2 papunkčio pirmoje pastraipoje vietoj žodžio „nesuformuotuose“ įrašyti žodį „suformuotuose“ ir šio papunkčio pirmą pastraipą išdėstyti taip: „Pareiškėjo prašymo kontekste pažymėtina, kad dėl ginčijamo Statybos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyto teisinio reguliavimo atitikties inter alia Konstitucijos 23 straipsniui pareiškėjas kelia vien bendro pobūdžio abejonę, ar ginčijamu teisiniu reguliavimu nėra neproporcingai ir konstituciškai nepagrįstai apribojama asmenų, kurių statiniai stovi valstybinėje žemėje suformuotuose žemės sklypuose, nuosavybės teisė.“.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas