Dėl Konstitucinio Teismo 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. KT55-S41/2019 ištaisymo

2019-11-28 sprendimas Nr. KT56-S42/2019

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2019 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO „DĖL PAREIŠKĖJO VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PUNKTO ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI GRĄŽINIMO“ IŠTAISYMO

Dokumento tekstas: