Dėl teisenos nutraukimo

2006-03-14 sprendimas bylos Nr. 3/05

DĖL TEISENOS BYLOJE PAGAL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 183 STRAIPSNIO 1 DALIES (2002 M. BIRŽELIO 4 D. REDAKCIJA) NUOSTATA "DARBUOTOJAI ATLEIDŽIAMI NUO DARBO ATLIKTI SEIMO NARIO PAREIGAS" NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, NUTRAUKIMO

Paskelbta: Žin., 2006, Nr. 30-1049

Dokumento tekstas: