LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisenos nutraukimo

2006-03-14 sprendimas bylos Nr. 14/03

DĖL TEISENOS BYLOJE PAGAL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS ĮSIGIJIMO LAIKINOJO ĮSTATYMO 3, 5, 6, 8 STRAIPSNIAI (2003 M. SAUSIO 28 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, NUTRAUKIMO

Paskelbta: Žin., 2006, Nr. 30-1048

Dokumento tekstas: