LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl studijuojančiųjų aukštojoje mokykloje teisės į socialinę paramą nedarbo atveju

2019-10-31 nutarimas Nr. KT41-N12/2019 bylos Nr. 11/2018

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO 1 DALIES 5 PUNKTO IR 24 STRAIPSNIO 4 DALIES 4 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2019-10-31, Nr. 17396

Dokumento tekstas: