Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2019-08-28 pirmininko potvarkis Nr. 2B-38

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

Dokumento tekstas: