Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl mokesčio mokėtojo pareigų išleidžiant laisvai cirkuliuoti pagrindinius kompensacinius produktus

2006-01-24 nutarimas bylos Nr. 11/04

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMU NR. 898 "DĖL LAIKINOJO PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ PERDIRBTI TVARKOS PATVIRTINIMO" PATVIRTINTOS LAIKINOJO PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ PERDIRBTI TVARKOS 21.1 PUNKTO (2002 M. BIRŽELIO 27 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2006, Nr. 10-369

Dokumento tekstas: