Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2019 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 2B-35
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Danutei Jočienei iki 2019 m. rugsėjo 2 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymo Nr. 1B-16/2019 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 7 dalis (2013 m. birželio 13 d. įstatymo Nr. XII-360 redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai, 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės, konstitucinio teisingumo principams“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas   Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

Danutė Jočienė