LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

2006-01-17 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS RAJONO APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 20 D. NUTARIMO NR. 259 "DĖL MIŠKŲ PRISKYRIMO MIŠKŲ GRUPĖMS" KAI KURIOS NUOSTATOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO (1997 M. LIEPOS 9 D. REDAKCIJA) 6 STRAIPSNIO 1, 2, 4, 5 DALIMS IR 18 STRAIPSNIO 1 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2006, Nr. 8-285

Dokumento tekstas: