Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2019-07-01 pirmininko potvarkis Nr. 2B-29

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

Dokumento tekstas: