Dėl konkursų į teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas pripažinimo negaliojančiais

2019-06-25 nutarimas Nr. KT18-N9/2019 bylos Nr. 6/2018

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESIONALIOJO SCENOS MENO ĮSTATYMO NR. IX-2257 11 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2019-06-25, Nr. 10150

Dokumento tekstas: