Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2019 m. birželio 10 d. Nr. 2B-23
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytui Miliui iki 2019 m. birželio 25 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašymo Nr. 1B-10/2019 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 3 straipsnis, 4 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnis ir 10 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 3 ir 4 straipsniai, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 10 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 4 dalies 3 punktas, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymo 3 straipsnis, 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 2 ir 3 dalys, Lietuvos Respublikos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 15 straipsnio 5 dalis (toliau – specialieji įstatymai) atitinka Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalį, 67 straipsnio 14 punkto nuostatą, kad Lietuvos Respublikos Seimas tvirtina valstybės biudžetą, 94 straipsnio 4 punkto nuostatą, kad Vyriausybė rengia valstybės biudžeto projektą, 129 straipsnį, 130 straipsnio nuostatą, kad valstybės biudžeto projektą sudaro Vyriausybė, 131 straipsnį ir konstitucinį teisinės valstybės principą“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas    Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytas Milius