LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo politinėms partijoms

2019-06-07 nutarimas Nr. KT17-N8/2019 bylos Nr. 10/2017

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POLITINIŲ PARTIJŲ ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2019-06-07, Nr. 9303

Dokumento tekstas: