Dėl merų ir merų pavaduotojų pareiginių algų

2019-05-29 nutarimas Nr. KT16-N7/2019 bylos Nr. 2/2018

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio I skirsnio 5 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Paskelbta: TAR, 2020-01-02, Nr. 1

Dokumento tekstas: