Dėl atsisakymo aiškinti Konstitucinio Teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimą

2019-05-28 sprendimas Nr. KT15-S9/2019

DĖL ATSISAKYMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO PRAŠYMĄ AIŠKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2016 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NUOSTATAS

Dokumento tekstas: