Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2019 m. gegužės 3 d. Nr. 2B-20

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Danutei Jočienei iki 2019 m. gegužės 17 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro prašymo Nr. 1B-7/2019 „išaiškinti: ar Konstitucinio Teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. XII-2250 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo išvados“ 1 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ motyvuojamosios dalies 32 punkto nuostata, kad „pagal Konstituciją, inter alia jos 135 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublika turėtų atsižvelgti ir į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto išvadoje suformuluotas rekomendacijas“, aiškintina kaip nustatanti, kad, vadovaujantis Konstitucijos 135 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus, Lietuvos Respublikai kyla pareiga pašalinti Pakto 25 straipsnio b ir c punktų ir Konstitucijos nuostatų nesuderinamumą“.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

 

Danutė Jočienė