Dėl Miškų įstatymo pakeitimo ir įstatymų leidybos procedūros, be kita ko, įstatymų svarstymo ypatingos skubos tvarka

2019-04-16 nutarimas Nr. KT12-N4/2019 bylos Nr. 4/2018

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 164 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2019-12-02, Nr. 19221

Dokumento tekstas: