Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2019-04-10 pirmininko potvarkis Nr. 2B-19

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

Dokumento tekstas: