Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

 

2019 m. kovo 26 d. Nr. 2B-17

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyrai Baltutytei iki 2019 m. balandžio 9 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Regionų apygardos administracinio teismo prašymo Nr. 1B-6/2019 ištirti, „ar Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymo Nr. XI-1146 redakcija) 18 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtinto teisinio reguliavimo dalis, kad nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikomas asmuo, kuris įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažįstamas padaręs nusikaltimą, susijusį su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga, už kurį Baudžiamajame kodekse numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo, vertinant jį kartu su Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymo Nr. XI-1146 redakcija) 17 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nustatančiu, jog B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų negali įsigyti ir turėti fizinis asmuo, nesantis nepriekaištingos reputacijos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalies bei konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams“.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

 

Elvyra Baltutytė