Dėl bylos rengimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 

POTVARKIS

Dėl BYLOS RENGIMO

 

2019 m. kovo 26 d. Nr. 2B-15

Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 21 d. sprendimu „Dėl pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo ištirti Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo (2018 m. gruodžio 20 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. XIII-1979 „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo“, byla pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą Nr. 1B-5/2019 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 straipsnio 3 daliai neprieštarauja Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas (2018 m. gruodžio 20 d. redakcija),

p r a d e d a m a   r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 5/2019.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas