LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo

2019-03-21 sprendimas Nr. KT10-S7/2019

DĖL PAREIŠKĖJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS REFERENDUMO ĮSTATYMO (2018 M. GRUODŽIO 20 D. REDAKCIJA) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2019 M. VASARIO 14 D. NUTARIMO NR. XIII-1979 „DĖL REFERENDUMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO PASKELBIMO“ ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI DALIES PRIĖMIMO IR JO DALIES GRĄŽINIMO

Dokumento tekstas: