LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl privalomojo referendumo vykdymo dvi dienas su dviejų savaičių pertrauka

2019-02-15 nutarimas Nr. KT8-N2/2019 bylos Nr. 18/2018

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS REFERENDUMO ĮSTATYMO (2018 M. GRUODŽIO 20 D. REDAKCIJA) 18 STRAIPSNIO 8 DALIES, 45 STRAIPSNIO 1 DALIES, 52 STRAIPSNIO 1 DALIES, 53 STRAIPSNIO 2 DALIES, 81 STRAIPSNIO 1 DALIES, 82 STRAIPSNIO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2018 M. SPALIO 18 D. NUTARIMO NR. XIII-1537 „DĖL PRIVALOMOJO REFERENDUMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO PASKELBIMO“ 2 STRAIPSNIO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2019-02-15, Nr. 2373

Dokumento tekstas: