Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2019-02-12 pirmininko potvarkis Nr. 2B-13

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI 

Dokumento tekstas: