Dėl prašymo grąžinimo

2019-01-23 sprendimas Nr. KT5-S4/2019

DĖL PAREIŠKĖJO VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. VASARIO 29  D. NUTARIMO NR. 244 „DĖL VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VILNIUJE, TOTORIŲ G. 9 IR LABDARIŲ G. 10, PERDAVIMO VALSTYBĖS ĮMONEI VALSTYBĖS TURTO FONDUI“ ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI GRĄŽINIMO

Dokumento tekstas: