LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

2019-01-18 sprendimas Nr. KT4-S3/2019

DĖL PAREIŠKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2019 M. SAUSIO 11 D. NUTARIME NR. XIII-1946 „DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINĮ TEISMĄ SU PRAŠYMU IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 145 STRAIPSNIO 2 IR 3 DALYS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 1  STRAIPSNIUI, 55 STRAIPSNIO PIRMAJAI DALIAI, 59 STRAIPSNIO KETVIRTAJAI DALIAI IR 128 STRAIPSNIO ANTRAJAI DALIAI“ IŠDĖSTYTO PRAŠYMO GRĄŽINIMO

Dokumento tekstas: