Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2019-01-17 pirmininko potvarkis Nr. 2B-10

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

Dokumento tekstas: