Dėl atsisakymo aiškinti Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarimą

2010-12-22 sprendimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS KANCLERIO ROBERTO KLOVO PRAŠYMO IŠAIŠKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2009 M. BIRŽELIO 22 D. NUTARIMĄ

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 153-7837

Dokumento tekstas: