LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje užsieniečiui šeimos susijungimo pagrindu

2019-01-11 nutarimas Nr. KT3-N1/2019 bylos Nr. 16/2016

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ 43 STRAIPSNIO 1 DALIES 5 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2019-01-11, Nr. 439

Dokumento tekstas: