Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2019-01-09 pirmininko potvarkis Nr. 2B-5

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

Dokumento tekstas: