Dėl nuosavybės teisių atkūrimo tik Lietuvos Respublikos piliečiams

2010-12-22 nutarimas bylos Nr. 10/2008-119/2010

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO (2003 M. SPALIO 14 D. REDAKCIJA) 1 DALIES, 10 STRAIPSNIO (2004 M. SPALIO 12 D. REDAKCIJA) 1 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 153-7836

Dokumento tekstas: