Dėl teisės į valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją

2010-12-14 nutarimas bylos Nr. 08/2008-23/2009

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO 38 STRAIPSNIO 1 DALIES (2006 M. GRUODŽIO 12 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 147-7522

Dokumento tekstas: