Dėl prašymo priėmimo

2018-11-01 sprendimas Nr. KT21-S10/2018

DĖL PAREIŠKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2018 M. SPALIO 25 D. NUTARIME NR. XIII-1596 „DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINĮ TEISMĄ SU PRAŠYMU IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2018 M. SPALIO 18 D. NUTARIMO NR. XIII-1537 „DĖL PRIVALOMOJO REFERENDUMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO PASKELBIMO“ 2 STRAIPSNIS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI“ IŠDĖSTYTO PRAŠYMO PRIĖMIMO

 

Dokumento tekstas: